ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Hraním na serveru SurprisePlay.eu hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla a obchodní podmínky (uvedené u produktů).

2. Hráč souhlasí se sběrem a ukládáním údajů a dat, zejména IP adres, herních jmen, kontaktních údajů, herních aktivit, záznamů textové komunikace a dalších hromadně sbíraných dat. Tyto data jsou sbírána z webových stránek, herních serverů a Teamspeak serveru z důvodu zkvalitnění služeb.

3. Výklad pravidel je pouze v kompetenci členů A-teamu.

4. Zákaz umisťování reklamy, a to jakýmkoliv způsobem. Za reklamu se považuje název jiného serveru, Instagramu, Youtube kanálu nebo jakékoliv odkazy (reklama na stream nebo kanál – neplatí pro YouTubery a udělené výjimky).

PRAVIDLA

5. Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru (včetně hráčů se zakoupenými výhodami).

6. Neznalost pravidel neomlouvá.

7. Admini si vyhrazují právo kdykoliv pravidla změnit.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

8. Hráči musí dodržovat platné zákony republiky České a Slovenské – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, nacismu, xenofobie a homofobie.

9. Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.

10. Je zakázáno psát velkým písmem/shiftem (AHOJ JAK SE MÁŠ).

11. Je zakázáno pojmenovat vulgárně svůj minecraft účet (postavu), či stavět z blocků vulgární nápis(y), znaky/obrázky a symboly.

12. Je zakázáno se pojmenovávat v podobném znění jako jsou nicky členů Admin teamu. Jejich seznam naleznete na stránkách serveru.

13. Je zakázáno jakkoliv podvádět, lhát, či jinak klamat ostatní hráče i členy admin teamu.

14. Je zakázáno využívat na Teamspeaku SurprisePlay.eu jiného nicku, než-li herního nicku.

15. Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat (Spam = 3x stejná zpráva do 2 minut / Zahlcení chatu = 3x rozdílná zpráva).

ADMIN-TEAM

16. Aktuální seznam členů Admin teamu je zde https://surpriseplay.eu/adminteam.

17. Hl. Helper má právo nabrat kohokoliv a kdykoliv, není povinen nabírat pouze na náborech.

18. Helper-Team má svoji denní aktivitu kterou musí dodržovat. Helpeři tráví na serveru svůj volný čas.

19. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena Admin teamu (Např.. Dostavit se na Ts3).

20. A-team dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel SurprisePlay.eu.

21. V případě nesouhlasu s někým z A-teamu SurprisePlay.eu (Helper) je možné se odvolat na vyšší autoritu serveru, bude-li se stížnost týkat trestu (ban, mute).

22. Rozhodnutí Vedení serveru je konečné, není proti němu odvolání.

23. O unbanu primárně rozhoduje člen A-teamu, který ban přidělil. V případě, že již není v A-teamu, je rozhodnutí na výše postavených členech A-teamu (Unban se uděluje do 3 dnů od udělení banu).

24. Builder-Team není povinen odpovídat na dotazy.

25. Vedení serveru a Vedení Admin-Teamu (Hl. Helper , Hl.Builder) nejsou povinni odpovídat na otázky v chatu.

HERNÍ ÚČET

26. Veškeré herní účty, a tudíž i itemy (postavené bloky, obvody a jiné stavby), které jsou na těchto účtech obsaženy, zůstávají majetkem serveru. V případě ztráty dat nebo jakékoliv ztráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů A-teamu.

27. Je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet (nick) bez vážného důvodu. V případě potřeby kontaktujte Admin team.

28. Za ztrátu hesla server nenese zodpovědnost.

29. Žádný člen A-teamu po Vás nemá právo vyžadovat heslo k účtu.

TRESTY A DŮKAZY

30. O druhu a délce trestu rozhoduje Admin Team.

31. Využívání bugu i nenahlášení bugu se trestá.

32. Tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly.

33. Každé porušení pravidel musí být dokázáno důkazním materiálem.

34. Screenshoty se považují za průkazný materiál.

35. Výpověď svědka není průkazným materiálem.

36. Admin-Team nemusí uchovávat důkazy o porušení pravidel.

37. Admin-Team není povinný dokazovat porušení pravidel.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO HRANÍ

38. Zákaz používaní jakýchkoliv cheatů či modů, které ulehčují hru nad ostatními.

- Zakázané mody a funkce: Huzuni, Wurst a jakékoliv podobné hack-clienty, InventoryTweakst, autoclicker, softwarové navyšování CPS a speedu, xray, tracer, schematica, flyhack, chození po vodě apod.

39.Je zakázáno jakkoliv podvádět, okrádat hráče v residencích a islandech. I kdyby hráč měl povolení na island nebo do residence.

40. Hráčům je zakázáno stavět, či jakkoliv jinak upravovat krajinu v bezprostředním okolí stavby jiného hráče (Griefing).

41. V hráčovém zájmu je zřídit si residenci nebo parcelu, pro ochranu jakékoliv jeho stavby, jestliže tak neudělá, tak je to chyba hráče, který si tu stavbu nijak neochránil.

42. Vlastní majetek se chrání umístěním do residence nebo parcely – uzamknutí cizího majetku je trestné.

43. PvP je na celém serveru (mimo serverové residence a parcelového světa) povolené, v případě ztráty předmětů z důvodu zabití hráč nemá nárok na náhradu.

44. Pokud hráč najde jakýkoliv BUG (chybu) je povinný jí neprodleně nahlásit.

45. Zákaz používání externích programů, které dělají práci za hráče, nebo jinak ovlivňují hru.

46. Je zakázáno odesílat žádost o teleport na místo, kde je evidentní účel zabití hráče.

47. Hráčům je zakázáno žádat členy Admin teamu o úpravu terénu nebo přesouvání staveb či předmětů.

48. Je zakázáno se jakkoliv vydávat za členy Admin teamu.

49. Je zakázáno napodobovat příchod připojující/odpojující zprávy do veřejného chatu.

50. Zákaz útočení ze zóny, kde není povolené pvp na hráče, kteří se nacházejí v pvp zóně.

51. Hráč nemá právo požádat, aby mu byl udělen ban, kick, mute nebo pokuta jemu samotnému.

52. Při obchodování s jinými hráči jsou prodávající a nakupující povinni jednat čestně a férově.

53. Je zakázáno se do prostoru arén přemisťovat jinak než běžným způsobem, setrvávat, či vykonávat jakoukoliv činnost v aréně, do které se dostal hráč neoprávněně (např. Teleportem na hráče, který již v aréně je).

54. Je zakázáno teleportovat ostatní hráče k pokladům nebo dungeonům a blízko k nim.

55. Je zakázáno používat a vlastnit nadměrně silné itemy (např. takzvané "all enchanty"), které evidentně nevznikly přirozeným výrobním postupem.

56. Je zakázáno vlastnit zakázané itemy. Pokud hráč ví o nějakých takových itemech ve vlastnictví jiného hráče, je povinen toto nahlásit Admin teamu.

57. Je zakázáno mít členy Admin Teamu v /ignore a ignorovat je jiným způsobem.

58. Platí přísný zákaz připojování se za jiný účet (nick) za účelem nerespektování trestu.

59. Platí zákaz prodávání jakýchkoliv herních účtů, obchodování s předměty v jiných hrách a s reálnými penězi.

60. Je zákaz propagovat a šířit politické ideologie (např. komunismus, nacismus).

61. Je zakázáno psát v globálním chatu cizími jazyky, vyjímku tvoří čeština, slovenština a angličtina.

62. Jsou zakázány inzeráty seznamovacího či nevhodného charakteru.

63. Při zakoupení VIP si Vedení vyhrazuje odebrat VIP bez udání důvodu.

64. Vedení serveru SurprisePlay.eu si vyhrazuje práva na zabanování bez udání důvodu.

65. Hráči mají zakázáno provozovat "spam kill" (tím je míněno zabíjení 5x za jednu minutu, za účelem získání lepšího místa ve statistikách).

66. Jakékoliv farmení do TOP hráčů je taktéž zakázáno.

67. Při zakoupení jakýchkoliv výhod či gemů si Vedení serveru vyhrazuje odebrat výhody či gemy bez udání důvodu.

68. V případě, že hráč dostane ban, Vedení serveru nemá žádnou povinnost prodlužovat či navracet peníze za zakoupené výhody.

69. Hráči mají přísný zákaz se pohybovat kolem residence za účelem zabití hráče, který je v ní (to znamená, neprutovat hráče z resky, nečekat na hráče, aby ho mohl zabít).

70. Je zakázáno používat nebo vlastnit AFK kolotoč nebo podobné stavby které zabraňují dání AFK.

71. Je zakázáno vložit do AH které jsou v shulkeru nepojmenované (Mystery boxy).

Pravidla pro minihru Murdermystery

72. Hráči, kteří mají roli "Innocent" nebo "Detective" nesmí týmovat s Murderem.

73. Je přísně zakázáno prozrazovat role ostatních hráčů.

74. Popisovat skin Murdera a vzhled hráče je povoleno.

Pro úpravu pravidel můžete napsat tiket do sekce „Jiné - Hlavní Helper“/history.

Všechna zde uvedená pravidla jsou platná od 26. září 2020.